our package

แพ็กเกจเว็บสำเร็จรูป
 

ระบบสร้างเว็บไซต์ ที่ช่วยให้คุณได้เว็บสวยในรูปแบบ Responsive Design ใน 15 นาที ด้วยตัวคุณเอง
 

Package ONLY WEB
GRAPHIC
CONTENT
 19,000  ส่วนลด 1,100
17,900 บาท
 31,000  ส่วนลด 1,100
29,900 บาท
 42,000  ส่วนลด 1,100
40,900 บาท
1. การออกแบบเว็บไซต์ (มี 8 เมนู 16 หน้า) 8,5008,5008,500
2. การพัฒนาเว็บไซต์ 3,5003,5003,500
3. การทำให้ระบบรองรับ SEO มาตรฐานได้
4. การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับภาษาที่ 2 ได้ (ภาษาที่ 2/ 3,000 บาท) --3,000
5. การเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาไทย (3,500 คำ/ 8,000 บาท) --8,000
6. ออกแบบแบนเนอร์หน้า Home เว็บไซต์ (1 ชิ้น) -1,0001,000
7. การใส่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์ (จำนวน 30 หน้า) -10,00010,000
8. จัดการรูปแบบของเว็ปไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา (3,500 บาท/ ปี) 3,5003,5003,500
9. การเพิ่มระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (2,000 บาท) 2,0002,0002,000
10. การติดตั้ง Analytics, Webmaster, ReCapcha
11. การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ในบริษัท (10,000 บาท/ 3 ชั่วโมง) -รับฟรี ตั๋ว 1 ใบรับฟรี ตั๋ว 1 ใบ
12. การรับประกันผลงาน 6 เดือน
13. ฟอร์มการยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (1,000 บาท/ ปี) 1,5001,5001,500
14. แผนที่ Google Map (<5,000 คำขอ/ แผนที่ ) ไม่มีแผนที่1,0001,000
 19,000  ส่วนลด 1,100
17,900 บาท
 31,000  ส่วนลด 1,100
29,900 บาท
 42,000  ส่วนลด 1,100
40,900 บาท
สมัคร สมัคร สมัคร
Package ONLY WEB
GRAPHIC
 19,000  ส่วนลด 1,100
17,900 บาท
 31,000  ส่วนลด 1,100
29,900 บาท
1. การออกแบบเว็บไซต์ (มี 8 เมนู 16 หน้า) 8,5008,500
2. การพัฒนาเว็บไซต์ 3,5003,500
3. การทำให้ระบบรองรับ SEO มาตรฐานได้
4. การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับภาษาที่ 2 ได้ (ภาษาที่ 2/ 3,000 บาท) --
5. การเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาไทย (3,500 คำ/ 8,000 บาท) --
6. ออกแบบแบนเนอร์หน้า Home เว็บไซต์ (1 ชิ้น) -1,000
7. การใส่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์ (จำนวน 30 หน้า) -10,000
8. จัดการรูปแบบของเว็ปไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา (3,500 บาท/ ปี) 3,5003,500
9. การเพิ่มระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (2,000 บาท) 2,0002,000
10. การติดตั้ง Analytics, Webmaster, ReCapcha
11. การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ในบริษัท (10,000 บาท/ 3 ชั่วโมง) -รับฟรี ตั๋ว 1 ใบ
12. การรับประกันผลงาน 6 เดือน
13. ฟอร์มการยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (1,000 บาท/ ปี) 1,5001,500
14. แผนที่ Google Map (<5,000 คำขอ/ แผนที่ ) ไม่มีแผนที่1,000
 19,000  ส่วนลด 1,100
17,900 บาท
 31,000  ส่วนลด 1,100
29,900 บาท
สมัคร สมัคร
Package CONTENT
 42,000  ส่วนลด 1,100
40,900 บาท
1. การออกแบบเว็บไซต์ (มี 8 เมนู 16 หน้า) 8,500
2. การพัฒนาเว็บไซต์ 3,500
3. การทำให้ระบบรองรับ SEO มาตรฐานได้
4. การพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถรองรับภาษาที่ 2 ได้ (ภาษาที่ 2/ 3,000 บาท) 3,000
5. การเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ภาษาไทย (3,500 คำ/ 8,000 บาท) 8,000
6. ออกแบบแบนเนอร์หน้า Home เว็บไซต์ (1 ชิ้น) 1,000
7. การใส่เนื้อหาลงบนเว็บไซต์ (จำนวน 30 หน้า) 10,000
8. จัดการรูปแบบของเว็ปไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหา (3,500 บาท/ ปี) 3,500
9. การเพิ่มระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (2,000 บาท) 2,000
10. การติดตั้ง Analytics, Webmaster, ReCapcha
11. การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ในบริษัท (10,000 บาท/ 3 ชั่วโมง) รับฟรี ตั๋ว 1 ใบ
12. การรับประกันผลงาน 6 เดือน
13. ฟอร์มการยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (1,000 บาท/ ปี) 1,500
14. แผนที่ Google Map (<5,000 คำขอ/ แผนที่ ) 1,000
 42,000  ส่วนลด 1,100
40,900 บาท
สมัคร
*หมายเหตุ: ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
widget

map : 0


phone : 0


facebook : 0


youtube : 0


messenger : 0


instagram : 0


twitter : 0


line : 0