ขั้นตอนการทำงาน

7 ขั้นตอน และวิธีการการทำงาน

ขั้นตอนที่ 1

เมื่อทางลูกค้าเลือกแพคเกจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการโทรกลับไปยืนยันการเลือกซื้อตามความต้องการของท่าน และสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า/ บริการต่างๆ พร้อมกำหนดช่องทางในการประสานงาน คือ LINE@ และส่งไฟล์งานทางอีเมล [email protected]

ช่องทางการประสานงานจะใช้ทาง LINE@ ของทางบริษัทฯ ในการสื่อสาร
 


ขั้นตอนที่ 2

เมื่อสรุปข้อตกลงกันได้แล้ว ทางบริษัทฯ จะนำส่ง
1)  ใบเสนอราคาโดยแยกเป็นรายการที่สั่งซื้อ ที่ได้สรุปกันทางโทรศัพท์
2)  ใบวางบิล (งวดมัดจำ) 50% แรก
3)  กำหนดวันทำงาน และวันส่งงาน
4)  มาตรฐานการตรวจสอบเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ (Standard of Work)

เอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปทางอีเมล ก่อนเริ่มดำเนินงานลูกค้าต้องวางมัดจำงวดแรกเพื่อเป็นหลักฐานการอนุมัติการเริ่มดำเนินงาน
 


ขั้นตอนที่ 3

เมื่อลูกค้าดำเนินการอนุมัติโดยการชำระค่าบริการ (มัดจำ) แล้ว ลูกค้าต้องแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ทางอีเมล [email protected]
 


ขั้นตอนที่ 4

ลูกค้าดำเนินการเตรียม และนำส่งข้อมูลและรูปสำหรับรับเว็บไซต์ ทั้งหมด (ตามเอกสารแนบชี้แจง – Standard of Work) ทางอีเมล [email protected] หรือ รูปแบบการแชร์ไฟล์งานผ่าน Google Drive หรือ Dropbox ได้เช่นกัน
 


ขั้นตอนที่ 5

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำเว็บไซต์ โดยมีขั้นตอนตามกำหนดการดังนี้
1)  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่เลือกมา ให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ของลูกค้า (บริษัท/ สินค้า/ บริการ)
2)  การทำรูปภาพและกราฟฟิคให้สวยงามและเหมาะสม (ถ้าลูกค้าเลือกซื้อบริการนี้)
3)  การใส่เนื้อหาและรูปภาพลงบนเว็บไซต์ (ถ้าลูกค้าเลือกซื้อบริการนี้)
4)  การตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยทั้งหมด ร่วมกับทางลูกค้า
5)  การดำเนินการสมัครโดเมนเนม (Domain) และ โฮสติ้ง (Hosting) สำหรับเว็บไซต์
6)  การเตรียมดำเนินการส่งมอบงาน ตามมาตรฐานการตรวจสอบเว็บไซต์ (Standard of Work)

ทางบริษัทฯ มีบริการเสริมต่างๆ ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ได้แก่ การเขียนเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์, การทำรูปและกราฟฟิค, การใส่เนื้อหาและรูปภาพ, การซื้อรูปภาพ หรือแม้แต่งานถ่ายภาพสินค้า/ บริการ หน้าบริษัท ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ (ถ้าต้องการ)
 


ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนการส่งมอบงานมีดังนี้
1)  ลูกค้าตรวจสอบความครบถ้วน คุณภาพ ความเรียบร้อยของเว็บไซต์
2)  การชำระเงินงวดสุดท้าย
3)  การนำเว็บไซต์ขึ้นไปที่โดเมนเนม (Domain - www) ที่ลูกค้าเลือกไว้
4)  การส่งมอบงานโดยมีเอกสารดังนี้
 a. ใบตรวจสอบมาตรฐานการตรวจสอบเว็บไซต์ (Standard of Work)
 b. หนังสือเอกสารส่งมอบงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเงื่อนไขของบริษัทฯ
 c. ใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้าย


ขั้นตอนที่ 7

ทางบริษัทฯ จะมีการจัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์เป็นประจำทุกเดือน ในหัวข้อ “การใช้งานเว็บ WOW เพื่อขับเคลื่อนยอดธุรกิจ”
ขอแนะนำให้ทางลูกค้าเข้าอบรมเพื่อทำให้เข้าใจ, เรียนรู้ และสามารถนำเว็บไซต์ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ
 


หมายเหตุ

ทางบริษัทจะมีการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ และเรื่องการทำ SEO ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีกำหนดการรายเดือน

A. โดยลูกค้าที่ทำเว็บไซต์กับทางบริษัทฯ จะได้รับบัตรสิทธิเข้าร่วมการอบรมอยู่แล้ว 2 ใบ (สามารถเข้าอบรมได้ 1 คน 2 รอบ หรือ 2 คนพร้อมกันใน 1 รอบ)
B. บัตรเข้าอบรมสามารถจำหน่ายเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่ต้องการเข้าอบรมเพิ่ม
C. หัวข้อการอบรมมีระยะเวลา 6 ชั่วโมง จะเกี่ยวกับ
i.     ภาพรวมการทำการตลาดออนไลน์ (30 นาที)
ii.    การใช้งานเว็บไซต์ – อธิบายถึงวิธีโครงสร้างของเว็บไซต์, การทำงานของเว็บไซต์ การใช้งานปุ่มต่างๆ (120)
iii.   การทำภาพและระยะห่างของภาพ (Grid Line) (30)
iv.   ความรู้พื้นฐานเรื่อง Inbound Marketing (30)
v.    ทฤษฎีเบื้องต้นการทำ SEO – Google ทำงานอย่างไร, ขั้นตอนการทำ SEO (30)
vi.   การทำ SEO Workshop เบื้องต้น – การทำ SEO แบบกลุ่ม, การทำ SEO และเครื่องมือการทำ SEO (90)
vii.   เครื่องมือเบื้องต้นการทำการตลาดออนไลน์ (20)
viii.  การสอบถามและแสดงความคิดเห็น (20)

ดูเว็บไซต์ต่อ
widget

map : 0


phone : 0


facebook : 0


youtube : 0


messenger : 0


instagram : 0


twitter : 0


line : 0