โครงสร้างเว็บไซต์

โครงสร้างเว็บไซต์ มี 2 ส่วน คือ

1. ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้
ข้อมูลส่วนนี้ จะปรากฎให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้จากหน้าเว็บไซต์ คือ

    1.1) ข้อความ
    1.2) รูปภาพ
    1.3) รายละเอียดของแต่ละรายการ โดยสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัด (Database Panel (Unlimited))

2. ข้อมูลที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มองไม่เห็น ข้อมูลส่วนนี้ ผู้เข้าชมเว็บไซต์จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ผู้ดูแลจะสามารถเข้าไปจัดการและตั้งค่าได้ โดยส่วนนี้มีประโยชน์ในการค้นหา Search Engine มีดังนี้

    2.1) Meta Tag     

.................Meta Title : คือ ส่วนแสดงหัวข้อของหน้าหน้าเว็บไซต์ที่กำลังเข้าชมอยู่
.................Meta Keyword :


คือ คำสำคัญหรือคำหลักที่ใช้ในการค้นหาผ่าน Google Search Engine (ระบบที่ช่วยค้นหาข้อมูลที่เราต้องการจากข้อมูลจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ต) โดยคำค้นหา( Keyword) ที่กำหนดควรสอดคล้องกับเนื้อหาในหน้านั้น เพื่อให้ข้อมูลมีความสัมพันธ์กัน และผู้เข้าชมจะสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ได้ง่าย
.................Meta Description:


คือ ข้อความแสดงรายละเอียดโดยย่อของเว็บไซต์ ไม่ควรสั้นหรือยาวจนเกินไปและควรสัมพันธ์กับเนื้อหาของหน้านั้น ซึ่งข้อความรายละเอียดนี้ จะมีผลต่อการจัดอันดับใน Google แนะนำว่าควรมีเป็นคำอธิบายเพื่อให้ผู้ค้นหาเข้าใจง่ายและเข้าถึงเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

    2.2) Alternative Text (alt): คือ ข้อความหรือรายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพที่ใช้บนเว็บไซต์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่เพราะจะแสดงผลเมื่อเว็บบราวเซอร์ไม่สามารถโหลดภาพได้ ซึ่งจะแสดงเป็นข้อความที่เราใส่ไว้แทน
    2.3) File name: คือ การตั้งชื่อไฟล์
    2.4) URL Slug: คือ ชื่อที่แสดงในส่วนบนของเว็ปไซต์เป็นการระบุตำแหน่งที่เข้าถึงหน้าเว็บเมื่อพิมพ์ URL เช่น http://www.wow/blog/สอน-การใช้งาน โดยต้องสัมพันธ์กับหน้านั้นด้วย

_________________________________________________


SEO กับเว็บไซต์
    SEO หมายถึงการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ถูกหาเจอได้ง่ายใน Search Engine (โดยเฉพาะ Google) ซึ่งเว็บไซต์เราจะถูกหาเจอได้ง่ายก็ต่อเมื่ออยู่ในอันดับต้นๆ ในหน้าการค้นหาของ Search Engine หรืออย่างน้อยก็ควรอยู่ในหน้าแรก ในการทำ SEO ต้องมีคีย์เวิร์ดด้วย ดังนั้นคีย์เวิร์ดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำ SEO

_________________________________________________


ตัวอย่างการใช้ Meta Tag_________________________________________________


หน้าเว็บไซต์
แถบเมนูหน้าเว็บไซต์
1. Home (หน้าแรก)
2. About Us (เกี่ยวกับเรา)
3. Product (สินค้า)
4. Service (บริการ)
5. Portfolio (ผลงาน)
6. News & Event (ข่าว & กิจกรรม)
7. Career (ร่วมงานกับเรา)
8. Contact (ติดต่อเรา)